Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

Bạc nano/Zeolit

Bạc nano/Zeolit

- Đặc trưng kỹ thuật của bạc nano/zeolit:

- Dạng: bột mịn

- Hàm lượng bạc nano: 1-3%

- Kích thước hạt bạc nano: 10-40 nm

- Ứng dụng: Dùng làm chất sát khuẩn trực tiếp hoặc là ứng dụng để chế tạo nhựa kháng khuẩn, sứ xốp kháng khuẩn, vật liệu xây dựng kháng khuẩn,..

Liên hệ

Bạc nano/Zeolit

- Đặc trưng kỹ thuật của bạc nano/zeolit:

- Dạng: bột mịn

- Hàm lượng bạc nano: 1-3%

- Kích thước hạt bạc nano: 10-40 nm

- Ứng dụng: Dùng làm chất sát khuẩn trực tiếp hoặc là ứng dụng để chế tạo nhựa kháng khuẩn, sứ xốp kháng khuẩn, vật liệu xây dựng kháng khuẩn,..