Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Báo cáo chuyên đề về nội dung: “ Tình hình bảo vệ và phát triển kinh tế biển đảo”

Được cập nhật : 28-03-2019 14:18:31

       Được sự cho phép của Chi Uỷ, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ bức xạ đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về nội dung: “ Tình hình bảo vệ và phát triển kinh tế biển đảo” theo nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Đại tá Nguyễn Nhứt, Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày. 

        Tại buổi báo cáo chuyên đề; Tập thể cán bộ, nhân viên tại Trung tâm đã được báo cáo viên cung cấp các thông tin lịch sử về công cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và của quân và dân ta nói chung trước sự bành trướng của các thế lực ngoại xâm; Về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước trong việc phát triển kinh tế biển, đảo kết hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phát triển bền vững nền kinh tế quốc dân; Phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ môi trường; sử dụng công nghệ cao và nhân lực có chuyên môn trong việc khai thác tiềm năng của biển đảo; Tăng cường các hoạt động quốc tế, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ trong việcphát triển bền vững nền kinh tế biển kết hợp phát triển kinh tế quốc dân.

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ.

Tin liên quan