Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CỦA PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỀN TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2015

Được cập nhật : 24-10-2016 08:56:46

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Giới thiệu

Phòng Nghiên cứu và Phát triển có chức năng nhiệm vụ thường xuyên là nghiên cứu và triển khai các ứng dụng CNBX với các phương hướng và nhiệm vụ cụ thể như:

Phương hướng

  • Nghiên cứu chế tạo và biến tính vật liệu polymer, vật liệu nano kim loại, nano composite dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, mỹ phẩm và xử lý môi trường;
  • Nghiên cứu áp dụng công nghệ chiếu xạ trong xử lý rau quả và nông phẩm phục vụ xuất khẩu;
  • Nghiên cứu áp dụng công nghệ chiếu xạ trong xử lý thải khí và lỏng cho mục đích bảo vệ môi trường; 

Nhiệm vụ

  • Áp dụng Công nghệ bức xạ để biến tính và chế tạo vật liệu mới dùng trong công nghiệp,  nông nghiệp, y tế và xử lý môi trường;
  • Nghiên cứu công nghệ chiếu xạ thực phẩm và khử trùng các vật phẩm y tế phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước;
  • Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Công nghệ bức Xạ.

2.  Cơ cấu tổ chức

- Phòng Nghiên cứu và Phát triển gồm 14 cán bộ nghiên cứu trong đó có 01 Phó Giáo Sư, 02 Tiến Sĩ, 06 Thạc Sỹ và 05 Cử nhân, được  chia làm ba nhóm nghiên cứu chính là:

  • Nhóm nghiên cứu khử trùng dụng cụ y tế và chiếu xạ thực phẩm
  • Nhóm nghiên cứu xử lý môi trường
  • Nhóm nghiên cứu chế tạo và biến tính vật liệu polyme, nano và nanocomposite

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng có sử dụng máy chiếu xạ nguồn Co-60 và máy gia tốc chùm tia điện tử đạt được nhiều kết quả cả trong khoa học và trong phục vụ kinh tế đất nước. Các đề tài đã và đang thực hiện có tính ứng dụng và thực tiễn cao nhằm giải quyết các vấn đề về vận hành các thiết bị chiếu xạ tại Trung tâm cũng như đáp ứng các nhu cầu ứng dụng của xã hội. Hiện nay, các đề tài nghiên cứu tại phòng Nghiên cứu và Phát triển tập trung vào các hướng nghiên cứu ứng dụng chính như:

- Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu nano, composite, polymer,.. .

- Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm phục vụ nông nghiệp.

- Nghiên cứu ứng dụng chiếu xạ khử trùng các vật phẩm y tế, thanh trùng thực phẩm.

- Nghiên cứu ứng dụng cho mục đích xử lý và bảo vệ môi trường.

Với các định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng và thực tiễn cao từ năm 2011 đến 2015 Phòng Nghiên cứu và Phát triển đã thực hiện tổng cộng 17 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó 02 hợp đồng nghiên cứu với cơ quan nguyên tử quốc tế (IAEA), 03 đề tài cấp bộ, 01 dự án sản xuất thử và 11 đề tài cấp cơ sở. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu chiếu xạ khử trùng các vật phẩm y tế và thanh trùng hàng thực phẩm cũng như mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ bức xạ. Ngoài ra, các chế phẩm đã và đang được thương mại hóa tại Trung tâm như: nano bạc sát khuẩn, oligochitosan ứng dụng làm chất kích kháng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nano vàng ứng dụng trong mỹ phẩm, chất siêu hấp thụ nước (GamSorb) và phân bón lá nano polidon ứng dụng trong nông nghiệp, vải, nhựa, cột lọc nước kháng khuẩn,.. ứng dụng trong y tế và gia dụng là những kết quả thu được từ các công trình nghiên cứu khoa học.

Bảng 1: Danh mục nhiệm vụ KH&CN trong giai đoạn 2011-2015

TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(Triệu đồng)

Loại nhiệm vụ KH&CN

1

Xây dựng quy trình chiếu xạ khử trùng một số loại dụng cụ y tế có nhu cầu cao bằng máy gia tốc chùm tia điện tử UERL-10-15S2

CN .Đoàn Thị Thế

2011

60

Cấp cơ sở

2

Nghiên cứu hiệu ứng kháng bệnh của chitosan cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ đối với cá rô phi

ThS. Nguyễn Ngọc Duy

2011

60

Cấp cơ sở

3

Nghiên cứu gắn bạc nano lên sợi polyetylen biến tính ghép với acrylic axit bằng phương pháp chiếu xạ dùng làm vật liệu xử lý nước

CN. Đặng Văn Phú

2011

60

Cấp cơ sở

4

Nghiên cứu áp dụng phương pháp chiếu xạ chế tạo bạc nano gắn lên sứ xốp ứng dụng xử lý nước

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến

2011-2012

600

Bộ

5

Nghiên cứu biến tính ghép bức xạ  monome Glycidylmethacrylate lên sợi đay để hấp phụ màu trong nước thải dệt nhuộm

ThS. Trương Thị Hạnh

2012

60

Cấp cơ sở

6

Nghiên cứu hiệu ứng kháng bệnh của β-glucan cắt mạch  bằng phương pháp chiếu xạ đối với cá rô phi

ThS. Nguyễn Ngọc Duy

2012

60

Cấp cơ sở

7

Nghiên cứu polyme hóa bức xạ axít acrylic trên nền bentonite và montmorillonite dùng làm chất mang hoạt chất sinh học

CN. Phạm Thị Thu Hồng

2012

60

Cấp cơ sở

8

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chiếu xạ kết hợp với một số phương pháp khác để kéo dài thời gian tồn trữ trái chôm chôm Java Việt Nam nhằm mục đích  xuất khẩu

KS. Nguyễn Thụy Khanh

2013

60

Cấp cơ sở

9

Nghiên cứu chế tạo hydrogel trên nền Carboxymethyl tinh bột dùng làm vật liệu giữ ẩm cao cấp bằng phương pháp chiếu xạ chùm tia điện tử

CN. Nguyễn Thành Được

2013

60

Cấp cơ sở

10

Nghiên cứu cắt mạch fibroin tơ tằm bằng phương pháp bức xạ chùm tia điện tử (EB) kết hợp xử lý thủy nhiệt

CN. Nguyễn Thị Kim Lan

2013

60

Cấp cơ sở

11

Hoàn thiện quy trình gắn bạc nano lên vải cotton và peco để chế tạo vải kháng khuẩn

ThS. Trương Thị Hạnh

2013

600

Bộ

12

Nghiên cứu hiệu ứng kháng bệnh của oligochitosan và oligoβ-glucan cắt mạch  bằng phương pháp chiếu xạ đối với cá tra

ThS. Nguyễn Ngọc Duy

2013-2014

550

Bộ

13

Sản xuất thử nghiệm phân bón lá nanopolidon qui mô 500 lít/ngày

CN. Đoàn Bình

2013-2014

400

DASXTN

14

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhựa kháng khuẩn sử dụng bạc nano mang trên nền zeolit

ThS. Lê Anh Quốc

2014

80

Cấp cơ sở

15

Nghiên cứu chiếu xạ kiểm dịch hoa cẩm chướng Dianthus và hoa cúc Chrysanthemum cắt cành bằng bức xạ chùm tia điện tử

CN. Đoàn Thị Thế

2015

80

Cấp cơ sở

Ngoài nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học từ ngân sách cấp nói trên, phòng có một số Hợp đồng nghiên cứu với IAEA như:

- Nghiên cứu xác định liều kiểm dịch cho các loài Rệp sáp nhiễm trên trái thanh long xuất khẩu từ năm 2009 đến năm 2015.

- Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn lên sứ xốp để xử lý vi sinh vật nhiễm trong nước, mã số IAEA RC16719 từ năm 2012 đến năm 2014.

2. Kết quả đăng tải bài báo khoa học

Hoạt động khoa học trong lĩnh vực Công nghệ Bức xạ đạt được là khá hiệu quả minh chứng bằng số lượng các bài báo khoa học tăng theo từng năm. Từ năm 2011 đến năm 2015 số lượng các bài báo của phòng Nghiên cứu và Phát triển đã đăng tải tổng cộng là 92 bài trong đó có 27 công trình đăng tải trên các tạp chí quốc tế, 24 công trình đăng trên các tạp chí quốc gia và các tạp chí trong nước, 10 báo cáo tham gia hội nghị quốc tế và 31 báo cáo tham gia hội nghị trong nước.

Bảng 2: Danh mục các công trình đã công bố giai đoạn 2011 đến 2015

TT

Tên các công trình

Tên tác giả

Nơi đăng tải

Thời gian

1

Ghép acrylonitrile lên chitin bằng kĩ thuật bức xạ để hấp phụ kim loại nặng độc (As(V), Cd2+)

Trương Thị Hạnh và CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49, tr 73-80

2011

2

Nghiên cứu hấp phụ chì (Pb2+) trên chitin biến tính ghép acrylonitrile bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Trương Thị Hạnh và CS

Tạp chí Hóa học, 49, tr. 441-445

2011

3

Synergistic degradation to prepare oligochitosan by γ-irradiation of chitosan solution in the presence of hydrogen peroxide

Nguyen Ngoc Duy et al.

Radiation Physics and Chemistry, 80, pp. 848-853

2011

4

Biodegradability of Blend Hydrogels Based on Carboxymethyl Cellulose and Carboxymethyl Starch

Akihiro Hiroki, Pham Thi Thu Hong et al.

Transactions of the Materials Research Society of Japan 36, pp. 397-400

2011

5

Effects of irradiation on mealybug Dysmicoccus neobrevipes (Hemiptera: Pseudococcidae) infesting on dragon fruits

Đoàn Thị Thế và CS

Nuclear Science and Technology, 1, pp 37-44

2011

6

Synthesis of silver nanoparticles deposited on silica by g-irradiation and prepration of PE/Ag nano composite masterbatchs

Nguyen Thi Kim Lan et al.

Proceedings of the 3rd international workshop on nanotechlonogy and application, IWNA, pp. 262-266

2011

7

Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng lên sự ổn định màu của liều kế radiochromic dạng phim sau chiếu xạ

Nguyễn Nguyệt Diệu và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý chiếu xạ liều thấp và hóa chất đến chất lượng trái chôm chôm trong quá trình bảo quản

Nguyễn Thụy Khanh và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

9

Effect of irradiation on mealybug dysmicoccus neobrevipes (Hemiptera: Pseudococcidae) in festing on dragon fruit

Đoàn Thị Thế và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

10

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng nấm bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Nguyễn Thị Kim Lan và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

11

Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng phân tử và nồng độ chitosan cắt mạch bức xạ lên hiệu ứng giảm nhiễm vi sinh vật đối với thịt cá viên

Võ Thị Kim Lăng và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

12

Những đặc trưng vật liệu mới từ chitin biến tính ghép bằng kỹ thuật bức xạ gamma Co-60

Trương Thị Hạnh và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

 

2011

13

Nghiên cứu chế tạo vàng nano bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng hyaluronan làm chất ổn định

Đặng Văn Phú và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

14

Nghiên cứu so sánh về độ bền bức xạ gamma/ánh sáng của dung dịch poli (vinil pirrolidon) (PVP) với nanogel PVP

Đoàn Bình và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

15

Nghiên cứu cố định bạc nano lên vải tạo hoạt tính kháng khuẩn

Trương Thị Hạnh và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

16

Nghiên cứu chế tạo chitosan tan trong nước dùng làm chất ổn định keo vàng và bạc nano chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ

Nguyễn Ngọc Duy và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

17

Nghiên cứu polymer hóa bức xạ axit acrylic trên nền montmorillonite tạo hydrogel hấp thụ nước

Phạm Thị Thu Hồng và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ IX

2011

18

Chiếu xạ vải cotton trong dung dịch AgNO3 để chế tạo vải kháng khuẩn

Trương Thị Hạnh và CS

Tạp chí Hóa học, 50, tr. 461-465

2012

19

Electron beam crosslinked Carboxymethyl starch nanogel used as a carrier for leaf-spayring fertilizer in agriculture

Doan Binh et al.

The GTSD 2012 international Conference, University of Technical Education, HCM City

2012

20

A study on size effect of carboxymethyl starch nanogel crosslinked by electron beam radiation

Doan Binh et al.

Radiation Physic and Chemistry

2012

21

Radiation synthesis and characterization of hyaluronan capped gold nanoparticles

Nguyen Quoc Hien et al.

Carbohydrate Polymers, 89, pp. 537-541

2012

22

Degradation of chitosan in solution by gamma irradiation in the presence of hydrogen peroxide

Nguyen Quoc Hien et al.

Carbohydrate Polymers, 87, pp. 935-938

 

2012

23

Preparation of oligoalginate plant growth promoter by γ irradiation of alginate solution containing hydrogen peroxide

Le Quang Luan, Nguyen Quoc Hien et al.

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60, pp. 1737-1741

2012

24

Effects of gamma irradiationon different stages of mealybug Dysmicoccus neobrevipes (Hemiptera: Pseudococcidae)

Doan Thi The et al.

Radiation Physics and Chemistry, 81, pp. 97-100

2012

25

Synthesis and characterization of superwater absorbent hydrogel from Cassava and Acrylic acid blends by application of γ-radiation

Nirmal Dafader, Doan Binh et al.

Caspian Journal of Applied Sciences Research

2013

26

Carboxymethyl starch cross-linked by electron beam radiation in presense of acrylic acid sensitizer

Doan Binh et al.

Nuclear Science and Techniques

2013

27

Synthesis of gold nanoparticles with seed enlargement size by γ-irradiation and investigation of antioxidant activity

Nguyen Ngoc Duy et al.

Colloids and Surfaces A: Physicochem.& Engineering Aspects, 436, pp. 633-638

2013

28

Nghiên cứu hiệu ứng kích kháng bệnh của beta-glucan cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ đối với cá rô phi

Nguyễn Ngọc Duy và CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51, tr 737-745

2013

29

Gamma-irradiation synthesis of silver nanoparticles fixing in porous ceramic for application in water treatment

Nguyễn Thụy Ái Trinh, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Hóa học, 51, tr. 653-657

2013

30

Nghiên cứu hiệu ứng đồng vận tia γ/H2O2 cắt mạch chitosan ở dạng trương trong nước

Đặng Xuân Dự, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Hóa học, 51, tr. 169-172

2013

31

Nghiên cứu điều chế oligochitosan bằng phương pháp cắt mạch hóa học H2O2 và hoạt tính kháng khuẩn

Trần Thái Hòa, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Hóa học, 51, tr. 955-959

2013

32

Synthesis of silver nanoparticles deposited on silica by γ-irradiation and preparation of PE/Ag nano compound masterbatches

Nguyen Thi Kim Lan et al.

Advances in Natural Sciences: Nanosci. and Nanotechnol. 045004, 4pp

2013

33

Study of incorporation of silver nanoparticles onto PE-g-PAAc nonwoven fabric by γ-irradiation for water treatment

Dang Van Phu et al.

Radiation Physics and Chemistry, 88, pp. 90-94

 

2013

34

Chế tạo vàng nano và điều chỉnh tăng kích thước sử dụng hạt mầm bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Hóa học, 51, tr. 740-743

2013

35

Nghiên cứu áp dụng phương pháp chiếu xạ chế tạo bạc nano gắn lên vật liệu sứ xốp ứng dụng xử lý nước

Nguyễn Thụy Ái Trinh, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Hóa học, 51, tr. 494-499

2013

36

Study on antibacterial activity (Escherichia coli) of porous ceramic fixed with silver nanoparticles

Lê Anh Quốc và CS

Nuclear Science and Technology, 32, pp. 25-30

 

2013

37

Study on degradation of chitosan swollen in H2O2 solution by γ-irradiation and its antimicrobial activity

Đặng Xuân Dự, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Nuclear Science and Technology, 3, pp. 33-39

 

2013

38

Study on decontanmination of microorganisms in garlic powder by gamma Co-60 radiation

Võ Thị Kim Lăng và CS

Nuclear Science and Technology, 3, pp. 29-32

 

2013

39

Grafting Glycidyl Methacrylate onto jute fiber by irradiation for adsorption of dye in textile effluent

Trương Thị Hạnh và CS

Nuclear Science and technology, No.1, pp. 20-28

2013

40

Electron beam/γ-ray irradiation synthesis of Au nanoparticles and investigation of antioxidant activity

Nguyen Ngoc Duy et al.

Proceedings of the 4rd international workshop on nanotechlonogy and application, IWNA, pp. 187-191

2013

41

Study of biodistribution of gold nanoparticles synthesized by gamma irradiation method after intravenous administration in mice

Le Quang Luan, Nguyen Quoc Hien et al.

Proceedings of the 4rd international workshop on nanotechlonogy and application, IWNA, pp. 259-263

2013

42

Study on immobilization of silver nanoparticles onto cotton fabics for antibacterial activity

Truong Thi Hanh et al.

Proceedings of the 4rd international workshop on nanotechlonogy and application, IWNA, pp. 375-379

2013

43

Study on synthesis of gold nanoparticles using water soluble chitosan as reducer/stabilizers agent and detection of melamin in milk based on label-free gold nanoparticles

Le Thi Lanh, Nguyen Quoc Hien et al.

Proceedings of the 4rd international workshop on nanotechlonogy and application, IWNA, pp. 462-466

2013

44

On bacterial activity and silver release of porous ceramic candle filter made by sintering silica with Ag nanoparticles/Zeolit for water disinfection

Nguyen Thuy Ai Trinh, Nguyen Quoc Hien et al.

Proceedings of the 4rd international workshop on nanotechlonogy and application, IWNA, pp. 536-541

2013

45

Study on antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by gamma irra

Dang Van Phu et al.

Proceedings of the 4rd international workshop on nanotechlonogy and application, IWNA, pp. 512-515

2013

46

Nghiên cứu hiệu ứng kháng khuẩn (Escherichia coli) của vật liệu sứ xốp gắn bạc nano

Lê Anh Quốc và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

47

Nghiên cứu giảm nhiễm vi sinh vật trên bột tỏi bằng bức xạ gamma Co-60

Võ Thị Kim Lăng và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

48

Ảnh hưởng của xử lý chiếu xạ liều thấp kết hợp phương thức bao gói đến chất lượng và khả năng bảo quản của chôm chôm java

Nguyễn Thụy Khanh và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

49

Nghiên cứu chế tạo hydrogel Carboxymethyl tinh bột bằng phương pháp khâu mạch bức xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử UERL-10-15S2

Nguyễn Thành Được và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

50

Thiết lập quy trình chiếu xạ khử trùng cho một số dụng cụ y tế bằng máy gia tốc chùm tia điện tử

Đoàn Thị Thế và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

51

Chế tạo Ag nano lượng lớn bằng phương pháp chiếu xạ dùng để gắn lên cột sứ xốp ứng dụng xử lí nước theo công nghệ dùng trực tiếp

Đặng Văn Phú và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

52

Biến tính ghép bức xạ 2,3-epoxypropyl methacrylate lên polysaccarit tạo vất liệu hấp phụ mới và thử nghiệm với các nguồn thải công nghiệp

Trương Thị Hạnh và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

53

Nghiên cứu gia tăng hiệu suất cắt mạch chitosan bằng phương pháp chiếu xạ tia γCo-60 chitosan trương trong dung dịch H2O2

Đặng Xuân Dư, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

54

Gia tăng hoạt tính phân hủy chất màu AZO của chất xúc tác quang hóa nano Ag/TiO2 chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ γ Co-60

Nguyễn Thị Kim Lan và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

55

Chế tạo vàng nano điều chỉnh tăng kích thước hạt bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 và khảo sát hiệu ứng chống oxy hóa

Nguyễn Ngọc Duy và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

56

Ảnh hưởng sự thay đổi cấu trúc lớp của vật liệu bentonite được chèn bằng poli ( axit acrylic) thông qua ghép bức xạ lên cố định enzim xenlulaza

Đoàn Bình và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

57

A comparison between radiation graft polymerization of acrylic acid onto bentonite with momtmorillonite K 10 by Co-60 gamma irradiation method

Pham Thi Thu Hong et al.

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ X

2013

58

Study on preparation of radiation-crosslinked hydrogel of CMS/PVP/KC/MMT by electron beam irradiation

Nguyễn Thành Đươc và CS

Nuclear Science and Technology

2014

59

The influence of later structural change in bentonite inserted by poly(acrylic acid through radiation grafting onto the immobilization of microorganism

Doan Binh et al.

The 11th meeting of the ionizing radiation and polymers symposium, IRaP 2014 in Jeju island, October 5th-9th 2014

2014

60

Chế tạo vàng nano điều chỉnh tăng kích thước hạt bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 và khảo sát hiệu ứng chống oxi hóa

Nguyễn Ngọc Duy và CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52, tr. 219-226

2014

61

Degradation of chitosan by γ-irradiation of chitosan swollen in hydrogen peroxide solution

Đặng Xuân Dự, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52, tr. 441-4450

2014

62

Study on antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by gamma irradiation method using different stabilizers

Dang Van Phu et al.

Nanoscale Research Letters, 9, 5pp

 

2014

63

Radiation synthesis of chitosan stabilized gold nanoparticles comparison between e- beam and γ-irradiation

Vo Nguyen Dang Khoa, Nguyen Quoc Hien et al.

Radiation Physics and Chemistry, 94, pp. 87-89

 

2014

64

Synthesis of water soluble chitosan stabilized gold nanoparticles and determination of uric acid

Le Thi Lanh, Nguyen Quoc Hien et al.

Advances in Natural Sciences: Nanosci. and Nanotechnol., 5, 025014, 6pp

2014

65

Biodistribution of gold nanoparticles synthesized by γ-irradiation after intravenous administration in mice

Le Quang Luan, Nguyen Quoc Hien et al.

Advances in Natural Sciences: Nanosci. and Nanotechnol., 5, 025009, 5pp

2014

66

Bactericidal activity and silver release of porous ceramic candle filter made by sintering silica with silver nanoparticles/zeolite for water disinfection

Nguyen Thuy Ai Trinh, Nguyen Quoc Hien et al.

Advances in Natural Sciences: Nanosci. and Nanotechnol., 5, 035001, 6pp

 

2014

67

Gamma irradiation of cotton fabrics in AgNO3 solution for preparation of antibacterial fabrics

Truong Thi Hanh et al.

Carbohydrate Polymers, 102, pp. 1243-1248

 

2014

68

Electron beam/γ-ray irradiation synthesis of gold nanoparticles and investigation of antioxidant activity

Nguyen Ngoc Duy et al.

Advances in Natural Sciences: Nanosci. and Nanotechnol., 5, 045002, 5pp

2014

69

Preparation and characterization of chitosan-stabilized gold nanoparticles induced in aqueous solution by g-irradiation and its catalytic application

Võ Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Vietnam Journal of Chemistry, 52, 584-589

 

2014

70

Nghiên cứu khả năng sử dụng vải cotton gắn bạc nano/chitosan để chế tạo khẩu trang diệt khuẩn

Đặng Thị Thùy Nhung, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 54, tr. 223-230

2014

71

Research on degradation of silk fibroin by combination of electron beam and hydrothermal processing

Nguyễn Thị Kim Lan

Nuclear Science and Technology, 4, pp. 42-49.

 

2014

72

Pre-irradiation grafting of acrylonitrile onto chitin for adsorption of arsenic in water

Truong Thi Hanh et al.

Radiation Physics and Chemistry, 106, pp. 235-241

2015

73

Water-soluble acetylated chitosan stabilized gold nanosphere bioprobes

Le Thi Lanh, Nguyen Quoc Hien et al.

Materials Chemistry and Physics, 149-150, pp. 324-332

2015

74

Influence of Chitosan Binder on the Adhesion of Silver Nanoparticles on Cotton Fabric and Evaluation of Antibacterial Activity

Nguyen Quoc Hien et al.

Advances in Nanoparticles, 2015, 4, 98-106

 

2015

75

Synthesis of silver nanoparticles doped in the zeolite framework by chemical reduction method

Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, tr. 348-354

2015

76

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát hiệu ứng kích kháng bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) của oligochitosan và oligobeta glucan

Nguyễn Ngọc Duy và CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, tr. 457-468

2015

77

Preparation of the vulcan XC-72R-supported Pt nanoparticles for the hydrogen evolution reaction in PEM water electrolysers

Nguyen Huy Du, Nguyen Quoc Hien et al.

Advances in Natural Sciences: Nanosci. and Nanotechnol., 6, 025012, 6pp

2015

78

Determination of ppt level chromium (VI) using the gold nano-flakes electrodeposited on platinum rotating disk electrode and modified with 4-thiopyridinium

 

Nguyen Huy Du, Nguyen Quoc Hien et al.

American Journal of Analytical Chemistry, 6, pp. 457-467

2015

79

Amperometric detection of carbohydrates based on glassy carbon electrode modified with gold nano-flake layers

Nguyen Huy Du, Nguyen Quoc Hien et al.

Analytical Chemistry Research, 5, pp. 14-20

2015

80

Synthesis of silver nanoparticles deposited in porous ceramic by gamma irradiation

Lê Anh Quốc và CS

Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, 2, tr. 25-30

2015

81

Effectiveness of gamma and electron beam irradiation techniques in extending the shelf-life of pasteurized sausage in natural conditions

Phan Phuoc Hien, Doan Thi The et al.

Journal of Food and Nutrition Sciences, 3, pp 135-139.

2015

82

Synthesis of silver nanoparticles deposited in porous ceramic by gamma irradiation

Nguyễn Thụy Ái Trinh, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tạp chí Hóa học, 53, tr. 200-204

2015

83

Chiếu xạ kiểm dịch hoa cắt cành (cúc, cẩm chướng) xuất khẩu bằng máy gia tốc chùm tia điện tử UERL-10-15S2

Đoàn Thị Thế và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

84

Nghiên cứu hiệu quả giảm nhiễm vi sinh vật trên tôm khô (dried shrimp) bằng bức xạ gamma Co-60

Võ Thị Kim Lăng và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

85

Nghiên cứu cố định vi khuẩn Bacilus subtilis trên giá thể Bentonit biến tính ghép bức xạ bằng axit acrylic cho xử lý bùn ao nuôi cá tra

Nguyễn Thành Được và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

86

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát hiệu ứng kích kháng bệnh gan thận mủ trên cá tra (pangasianodon
hypophthalmus) của oligo-chitosan và oligo-β-glucan

Nguyễn Ngọc Duy và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

87

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của vải bạc nano/peco

Trương Thị Hạnh và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

88

Nghiên cứu chế tạo nhựa kháng khuẩn sử dụng bạc nano trên nền zeolite được điều chế bằng phương pháp chiếu xạ gamma

Lê Anh Quốc và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

89

Ảnh hưởng của bức xạ tia gamma lên quá trình khử oxít graphene trong dung dịch monoglyceride

Phạm Thị Thu Hồng và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

90

Tổng hợp vật liệu Ag nano/TiO2 bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 ứng dụng trong pin năng lượng mặt trời chất màu nhạy quang

Nguyễn Thị Kim Lan và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

91

Chế tạo bạc nano gắn trên sứ xốp bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma Co-60

Nguyễn Thụy Ái Trinh, Nguyễn Quốc Hiến và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

92

Ảnh hưởng của bức xạ chùm tia điện tử lên xử lý kiểm dịch loài nhện đỏ nhiễm trên hoa cúc cắt cành xuất khẩu

Nguyễn Thị Lý và CS

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Toàn quốc lần thứ XI

2015

3. Đánh giá kết quả đào tạo.

Kết quả đạt được trong việc đào tạo sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong 5 năm của phòng là 10 nghiên cứu sinh trong đó 05 nghiên cứu sinh đã nhận bằng Tiến sĩ, 15 học viên cao học trong đó có 11 học viên cao học đã nhận bằng Thạc sĩ và nhiều sinh viên (~60 sinh viên) đến từ các trường Đại học như Đại học Bách Khoa, Khoa học Tự Nhiên, Đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh,.. đã được phòng hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

4. Đánh giá hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất

Nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ từ nguồn ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2011 - 2015 các thiết bị chính được đầu tư chủ yếu từ dự án tăng cường trang thiết bị và từ đề tài nghiên cứu khoa học.

Bảng 3: Danh mục trang thiết bị được đầu tư giai đoạn 2011 đến 2015

STT

Tên thiết bị

Số hiệu/Mã thiết bị

Năm đưa vào sử dụng

Tình trạng hiện tại

 
 

1

Máy Quang phổ tử ngoại khả biến UV-VIS

JASCO - Nhật bản. Model: V-630

2012

Hoạt động tốt

 

2

Tủ sấy dùng quạt

YAMATO - Nhật. Model: DNF 410

2012

Hoạt động tốt

 

3

Lò nung nhiệt độ cao

Naberthem - Đức. Model: HTC03/14

2012

Hoạt động tốt

 

4

Máy siêu ly tâm

Hanil - Hàn Quốc. Model: Ultra 5.0

2012

Hoạt động tốt

 

5

Máy đo màu

Kinoca Minolta - Japan. Model: CR-400

2012

Hoạt động tốt

 

6

Nồi hấp tiệt trùng

Yamato - Nhật. Model: SM 200

2012

Hoạt động tốt

 

7

Hệ nhuộm

Việt Nam

2013

Hoạt động tốt

 

8

Thiết bị xử lý siêu âm

SONICS - USA. Model: VCX-750

2012

Hoạt động tốt

 

9

Máy chuẩn độ

METTLER TELEDO-Thụy Sỹ. Model: DL 15

2012

Hoạt động tốt

 

 

Mặc dù Trung tâm ít nhận được các dự án tăng cường trang thiết bị so với các đơn vị khác, các thiết bị được đầu tư trong giai đoạn 2011 – 2015 đã đóng góp rất hiệu quả vào hoạt động nghiên cứu khoa học, làm tăng đáng kể chất lượng khoa học của các công trình nghiên cứu và kết quả là các bài báo khoa học được công bố tăng theo từng năm đặc biệt&

test en 

Tin liên quan