Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Biểu đồ phát triển các nước chấp nhận chiếu xạ thực phẩm trên thế giới

Được cập nhật : 13-10-2016 08:45:57

Công nghệ chiếu xạ  thực phẩm ngày càng thể hiện tính ưu việt của mình; và con số các nước chấp nhận công nghệ này ngày càng tăng đáng kể, từ con số dưới 10 nước từ những năm 80, đến nay đã có gần 60 nước (FAO-IAEA). Số quốc gia chấp nhận công nghệ này tăng lên sẽ là tín hiệu tốt, tạo điều kiện cho nông sản từ những nước đang phát triển ứng dụng công nghệ này có thêm được thị trường rộng lớn.

                                              

Biểu đồ phát triển các nước chấp nhận chiếu xạ thực phẩm được thể hiện trong files đính kèm

http://4net.vn/vinagamma/uploads/Files/bieu-do-cac-nuoc-chap-nhan-chieu-xa.pdf

Tin liên quan