Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

Chất điều hòa độ ẩm Gamsorb

Giới thiệu chung: Chất điều hòa độ ẩm đất GAM-Sorb là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay giải quyết tình trạng thiếu nước do hạn hán hay biến đổi khí hậu cho cây trồng. GAM-Sorb có nguồn gốc từ tinh bột biến tính, tự phân hủy trong đất tạo chất mùn hữu cơ sau 24 tháng. GAM-Sorb có thể ngậm nước từ 120 – 600 lần so với khối lượng khô của nó.

Đặc trưng kỹ thuật:

- Thành phần chính: Tinh bột sắn và  Poli-acrylat kali                       

- Các thông số kỹ thuật

TT

Thông số

Các chỉ báo

 

 

GAM-Sorb P

GAM-Sorb S

01

Màu sắc

Trắng trong

Trắng đục

02

Hàm lượng chất rắn, %

86

88

03

Độ ẩm, %

~14

~12

04

Tỉ trọng khối, g/cm3

1,05

1,05

05

pH khi trương

6.5

6.8

06

Độ hòa tan trong nước

Không tan

Không tan

07

Dung lượng hấp thụ nước, g/g

400 - 600

120 - 180

08

Kích thước hạt, mm

< 5

< 0.5 và 0.5 - 5

09

Thời gian tồn tại trong đất, tháng

24 -30

6 - 9

10

Hàm lượng kali không hòa tan, %

~ 25

~19

- Cách dùng:

 • Lượng dùng trung bình: 50 kg GAM-Sorb/ha tùy từng loại cây và loại đất
 • Dùng cùng với phân bón hữu cơ, phân trùn và compot để cải tạo đất.
 • Dùng GAM-Sorb loại đặc biệt hấp thụ phân N-P-K hàm lượng thấp hay Ure để tăng hiệu suất sử dụng phân bón.

GAM-Sorb giữ ẩm chống hạn cho cây công nghiệp, cây ăn trái.và tiết kiệm nước tưới cho cây ngắn ngày.

Ứng dụng

 • Làm chất siêu hấp thụ nước, chất điều hòa độ ẩm đất cho các loại cây trồng ở các vùng khô hạn;
 • Nhúng rể cho các loại cây vận chuyển đi xa;
 • Trộn với các chất thay thế đất như cát, mùn cưa, xơ dừa, cho trồng cây cảnh, cây kiểng;
 • Trộn với các loại phân bón hữu cơ khác để trồng cây kiểng, cỏ ở sân golf, công viên, sân vườn;
 • Ngâm phủ hạt giống nhằm tăng độ ổn định và nảy mầm cho hạt giống.

 Giấy phép thương mại: Theo quyết định số 55/2006/QN-BNN, ngày 07/07/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Liên hệ

Giới thiệu chung: Chất điều hòa độ ẩm đất GAM-Sorb là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay giải quyết tình trạng thiếu nước do hạn hán hay biến đổi khí hậu cho cây trồng. GAM-Sorb có nguồn gốc từ tinh bột biến tính, tự phân hủy trong đất tạo chất mùn hữu cơ sau 24 tháng. GAM-Sorb có thể ngậm nước từ 120 – 600 lần so với khối lượng khô của nó.

Đặc trưng kỹ thuật:

- Thành phần chính: Tinh bột sắn và  Poli-acrylat kali                       

- Các thông số kỹ thuật

TT

Thông số

Các chỉ báo

 

 

GAM-Sorb P

GAM-Sorb S

01

Màu sắc

Trắng trong

Trắng đục

02

Hàm lượng chất rắn, %

86

88

03

Độ ẩm, %

~14

~12

04

Tỉ trọng khối, g/cm3

1,05

1,05

05

pH khi trương

6.5

6.8

06

Độ hòa tan trong nước

Không tan

Không tan

07

Dung lượng hấp thụ nước, g/g

400 - 600

120 - 180

08

Kích thước hạt, mm

< 5

< 0.5 và 0.5 - 5

09

Thời gian tồn tại trong đất, tháng

24 -30

6 - 9

10

Hàm lượng kali không hòa tan, %

~ 25

~19

- Cách dùng:

 • Lượng dùng trung bình: 50 kg GAM-Sorb/ha tùy từng loại cây và loại đất
 • Dùng cùng với phân bón hữu cơ, phân trùn và compot để cải tạo đất.
 • Dùng GAM-Sorb loại đặc biệt hấp thụ phân N-P-K hàm lượng thấp hay Ure để tăng hiệu suất sử dụng phân bón.

GAM-Sorb giữ ẩm chống hạn cho cây công nghiệp, cây ăn trái.và tiết kiệm nước tưới cho cây ngắn ngày.

Ứng dụng

 • Làm chất siêu hấp thụ nước, chất điều hòa độ ẩm đất cho các loại cây trồng ở các vùng khô hạn;
 • Nhúng rể cho các loại cây vận chuyển đi xa;
 • Trộn với các chất thay thế đất như cát, mùn cưa, xơ dừa, cho trồng cây cảnh, cây kiểng;
 • Trộn với các loại phân bón hữu cơ khác để trồng cây kiểng, cỏ ở sân golf, công viên, sân vườn;
 • Ngâm phủ hạt giống nhằm tăng độ ổn định và nảy mầm cho hạt giống.

 Giấy phép thương mại: Theo quyết định số 55/2006/QN-BNN, ngày 07/07/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cách dùng:

 • Lượng dùng trung bình: 50 kg GAM-Sorb/ha tùy từng loại cây và loại đất
 • Dùng cùng với phân bón hữu cơ, phân trùn và compot để cải tạo đất.
 • Dùng GAM-Sorb loại đặc biệt hấp thụ phân N-P-K hàm lượng thấp hay Ure để tăng hiệu suất sử dụng phân bón.

GAM-Sorb giữ ẩm chống hạn cho cây công nghiệp, cây ăn trái.và tiết kiệm nước tưới cho cây ngắn ngày.