Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

Chất kích thích kháng bệnh thực vật- RIZASA

Chất kích kháng bệnh thực vật (plant elicitor) được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp với xử lý hóa học. Đây là chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên từ chitosan mai mực và vỏ tôm, có hiệu ứng kích kháng bệnh cao đối với cây trồng, đặc biệt là đối với cây lúa và cây mía. Sử dụng chất kích kháng bệnh thực vật sẽ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững.

Liên hệ

Chất kích kháng bệnh thực vật (plant elicitor) được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp với xử lý hóa học. Đây là chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên từ chitosan mai mực và vỏ tôm, có hiệu ứng kích kháng bệnh cao đối với cây trồng, đặc biệt là đối với cây lúa và cây mía. Sử dụng chất kích kháng bệnh thực vật sẽ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững.