Đào tạo

Trang chủ / Đào tạo

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ BỨC XẠ
ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ BỨC XẠ  [14-10-2016]

Với các thiết bị chiếu xạ, các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ có khả năng thực hiện: Huấn luyện công việc chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ bức xạ, hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp đại học và sau đại học, đào tạo kỹ thuật về bảo dưỡng thiết bị chiếu xạ và kiểm soát quy trình, kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm chiếu xạ, đo liều hấp thụ của sản phẩm, tổ chức các khóa huấn luyện và hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực công nghệ bức xạ,...

Chi tiết
HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM  [14-10-2016]

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Bức xạ, phục vụ kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm: Phòng thí nghiệm sinh học, phòng thí nghiệm hóa lý, phòng thí nghiệm cơ lý và phòng thí nghiệm đo liều.

Chi tiết
Đào tạo
Đào tạo  [11-10-2016]

Với các thiết bị chiếu xạ, các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ có khả năng thực hiện: Huấn luyện công việc chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ bức xạ, hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp đại học và sau đại học, đào tạo kỹ thuật về bảo dưỡng thiết bị chiếu xạ và kiểm soát quy trình, kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm chiếu xạ, đo liều hấp thụ của sản phẩm, tổ chức các khóa huấn luyện và hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực công nghệ bức xạ,...

Chi tiết