Trang chủ /

Tin nổi bật

Đào tạo

Được cập nhật : 11-10-2016 09:45:51

Với các thiết bị chiếu xạ, các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ có khả năng thực hiện: Huấn luyện công việc chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ bức xạ, hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp đại học và sau đại học, đào tạo kỹ thuật về bảo dưỡng thiết bị chiếu xạ và kiểm soát quy trình, kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm chiếu xạ, đo liều hấp thụ của sản phẩm, tổ chức các khóa huấn luyện và hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực công nghệ bức xạ,...

Tin liên quan