Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO

Được cập nhật : 18-08-2016 08:28:17

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ (VINAGAMMA) được Công ty BSI Việt Nam (thuộc Tập đoàn BSI, Anh Quốc) cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 số FM 593133 từ năm 2012 và vừa tái đánh giá tháng 12/2016. Trong năm 2017, Trung tâm sẽ được tiến hành tái đánh giá và chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng mới ISO 9001:2015, đồng thời xây dựng thêm Hệ thống quản lý chất lượng cho dụng cụ y tế ISO 13485:2016 với mục đích cung cấp cho các khách hàng dịch vụ chiếu xạ tốt nhất. 

     

Tin liên quan