Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Diễn tập phòng cháy chửa cháy định kỳ hàng năm – 2018

Được cập nhật : 23-05-2018 07:08:14

Nhằm tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy - chữa cháy và nhận thức của Cán bộ công nhân viên chức trong vấn đề phòng, chống cháy nổ; Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ đã phối hợp cùng Công an Phòng cháy chữa cháy Quận 9 tổ chức buổi diễn tập tại Trung tâm vào ngày 15/5/2018. Tại buổi diễn tập, Cán bộ CNVC đã được trang bị lại kiến thức phòng cháy chữa cháy, sử dụng các trang, thiết  bị phòng cháy chữa cháy và diễn tập ứng phó sự cố khi có cháy. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy nhằm tổ chức tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức phòng cháy - chữa cháy đến tập thể cán bộ CNVC cũng như xây dựng, tổ chức, thực hiện kế hoạch đầu tư cho công tác PCCC , tham gia tập huấn, xây dựng các phương án PCCC cho Trung tâm…

Tin liên quan