Trang chủ /

Tin nổi bật

HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Được cập nhật : 14-10-2016 08:37:46

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Bức xạ, phục vụ kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm: Phòng thí nghiệm sinh học, phòng thí nghiệm hóa lý, phòng thí nghiệm cơ lý và phòng thí nghiệm đo liều.

Các phòng thí nghiệm tại Trung tâm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Đây là kết quả của 02 dự án kỹ thuật do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế viện trợ: Dự án VIE/8/010 “Chiếu xạ khử trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe” giai đoạn 1997-1999 và dự án VIE/8/018 “ứng dụng máy gia tốc chùm tia điện tử trong xử lý vật liệu sinh học” giai đoạn 2005-2007.

Các hoạt động chính tại các phòng thí nghiệm nhằm mục đích triển khai nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực xử lý bức xạ, xác định liều khử trùng và thanh trùng các sản phẩm khác nhau, đánh giá sự tương thích bức xạ của các vật liệu và đo đạc liều hấp thụ trong các sản phẩm được xử lý. Trung tâm cũng đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo với với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Tin liên quan