Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ TRONG CHẾ TẠO VẬT LIỆU GRAPHENE OXIT BIẾN TÍNH VÀ CÁC ỨNG DỤNG

Được cập nhật : 05-11-2020 12:12:34

Ngày 06/10/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ (Trung tâm) đã tổ chức Hội thảo khoa học của Đề tài cấp cơ sở năm 2020 về “Nghiên cứu xử lý vật liệu graphen oxit bằng phương pháp chiếu xạ ứng dụng làm vật liệu loại muối trong nước” do ThS. Phạm Thị Thu Hồng làm chủ nhiệm đề tài. Đến dự Hội thảo có đầy đủ các thành viên của các phòng ban chuyên môn tại Trung tâm và khách mời đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM.

Bắt đầu Hội thảo, ThS. Phạm Thị Thu Hồng trình bày báo cáo: “Khái quát về nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene oxit biến tính bằng phương pháp chiếu xạ và các ứng dụng”. Báo cáo đưa ra kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về khả năng khử graphene oxit bằng bức xạ ion hóa (gamma, chùm tia điện tử). Kết quả cho thấy vật liệu Graphene oxit biến tính bằng phương pháp chiếu xạ cũng như khả năng ứng dụng chúng trong lọc muối.  

Trong báo cáo thứ  hai, TS. Trần Duy Tập, khách mời từ trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. HCM trình bày về “Khả năng ứng dụng của graphene oxit biến tính hoặc graphene vào pin nhiên liệu”.  Báo cáo nêu rõ khả năng ứng dụng của vật liệu graphene oxit biến tính hoặc graphene để cải tiến tăng độ bền màng điện cực polymer dùng trong pin  nhiên liệu.

Các báo cáo đã nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của các thành viên có mặt trong hội thảo. Kết thúc Hội thảo, các khách mời tham dự có cái nhìn tổng quan về khả năng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chế tạo vật liệu graphene oxit biến tính cũng như các ứng dụng của nó. Các báo cáo viên cũng nhận được những góp ý hết sức thiết thực để hoàn thiện nghiên cứu của mình.

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ

Tin liên quan