Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ 
Add: 202A, Đường 11, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: (84-028)-38975922 - (84-028)-37240124 - (84-028)-62829158
Fax: (84-028)-38975921
Email: vinagamma@vinagamma.com.vn

 

Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Cương

Kế toán Trưởng: Bà Nguyễn Hữu Thục Vũ

Trưởng phòng Hành chính Kế hoạch: Ông Trần Văn Hùng

Trưởng phòng Vận hành máy Co-60: Ông Nguyễn Hiếu Dũng

Phòng Vận hành máy EB:

                   Phó trưởng phòng: Ông Cao Văn Chung

                                                   Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển: Ông Nguyễn Ngọc Duy

Trưởng bộ phận QA/QC: Ông Đoàn Bình

Trưởng Ban ISO: Ông Cao Văn Chung

 

Họ & tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ