Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

MÀNG CHỮA BỎNG

Màng chữa bỏng là một dạng vật liệu hydrogel có chứa tới 90% nước, được chế tạo từ các polime ưa nước và CM-chitosan bằng phương pháp khâu mạch bức xạ. Sản phẩm này có tác dụng giúp che phủ, làm giảm đau và mau lành các vết bỏng và vết thương mất da.

Liên hệ

Màng chữa bỏng là một dạng vật liệu hydrogel có chứa tới 90% nước, được chế tạo từ các polime ưa nước và CM-chitosan bằng phương pháp khâu mạch bức xạ. Sản phẩm này có tác dụng giúp che phủ, làm giảm đau và mau lành các vết bỏng và vết thương mất da.

sản phẩm khác