Trang chủ /

Tin nổi bật

MÁY ĐO QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS

Được cập nhật : 24-10-2016 09:06:38

Phiên bản: V630

Hãng sản xuất: Jasco-Nhật

Máy quang phổ UV - VIS vận hành trên cơ sở đo độ hấp thụ ánh sáng đặc trưng cũng như độ truyền quang ở các bước sóng khác nhau, nhờ đó kết quả thu được nhanh và chính xác, đặc biệt là việc ứng dụng thiết bị trong ngành đồ uống để xác định thành phần vi lượng cũng như các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, máy còn được sử dụng để so màu trong phân tích các kim loại nặng như Cr, As, Zn, Al, Hg …

ƯU ĐIỂM

  • Dễ sử dụng bằng phần mềm: Đo độ hấp thụ, độ truyền quang hoặc đo nồng độ với hệ số nồng độ hay hệ số nồng độ chuẩn như μg/ml, mg/ml, g/l, ppb, ppm, %, IU, mM/l, M/l hoặc các giá trị nồng độ khác có thể đưa vào qua bàn phím, hiển thị liên tục giá trị đo không cần nhấm phím đọc.
  • Có chức năng định lượng và quét phổ có thể điều chỉnh mang lại hiệu quả cao, chính xác
  • Có chức năng tính toán nồng độ, độ tinh khiết cho DNA/protein
  • Có chức năng đo đa bước sóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

A. Máy chính:

– Điều khiển hoàn toàn bằng máy tính thông qua phần mềm.

– Hệ thống quang học hai chùm tia

– Thang đo bước sóng: 190 -1100 nm

– Độ chính xác bước sóng:  ± 0.2 nm (tại 656.1 nm)

– Độ lặp lại bước sóng:  ± 0.1 nm

– Độ rộng khe phổ:  1.5 nm

– Tốc độ quét bước sóng: 10 – 800 nm/phút

– Tốc độ quay: 12.000 nm/phút

– Hệ thống quang học: hai chùm tia, cách tử nhiễu xạ 1.200 vạch / mm

– Nguồn sáng đèn Deuterium 190 ~ 350 nm và Halogen 330 ~ 1100 nm

– Đầu dò: Silicon photodiode

– Khoảng trắc quang:

+ Hấp thu: -2 đến + 3 Abs / ±10000 %T

– Độ chính xác trắc quang ± 0.002 Abs (0 – 0.5Abs); ± 0.003 Abs (0.5 – 1 Abs); ±3 %T

– Độ lặp lại trắc quang:  ± 0.001 Abs (0 – 0.5Abs); ± 0.003 Abs (0.5 – 1Abs)

– Độ ổn định đường nền: ≤ ±0.0004 Abs / giờ

– Độ phẳng đường nền:  ± 0.0006 Abs / giờ

– Độ nhiễu:  0.00006 Abs

– Nguồn điện: 230V/ 50Hz, 105VA

B. Điều khiển thiết bị hoàn toàn bằng máy vi tính thông qua phần mềm :

– Điều khiển thiết bị, hiển thị dữ liệu, lưu trữ số liệu, tạo lập báo cáo.

– Phần mềm chạy trên môi trường Windows cho phép dễ dàng xử lý, cắt dán, tạo báo cáo trong Microsoft Word, lưu trữ số liệu trong Excel.

– Cài đặt các thông tin số làm việc đơn giản như : quét phổ , xử lý phổ , tốc độ quét phổ, độ rộng khe phổ , số lần đo lặp lại, khoảng bước sóng chuyển đổi đèn .

– Cho biết các thông tin về mẫu: việc chuẩn bị mẫu, giới hạn kiểm tra , gơi ý cho những thông tin bắt buộc cho việc chuẩn hóa mẫu .

– Dễ dàng chọn lựa phương pháp xử lý số liệu, kết quả, đánh giá kết quả theo phương pháp xử lý thống kê.

Phần mềm có các chế độ đo :

+ Chế độ trắc quang

+ Chế độ quang phổ.

+ Chế độ định lượng

+ Chế độ động học.

 

Tin liên quan