Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

Nano bạc

- Dạng dung dịch hoặc dạng bột

- Kích thước hạt 10 - 20 nm

- Bạc ở kích thước nano có khả năng diệt 650 loài vi khuẩn và virut nên được ứng dụng trong nông nghiệp trị nấm, bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Trong công nghiệp làm các vật liệu kháng khuẩn như nhựa, sơn, gạch, vải, cột lọc nước,.. kháng khuẩn.

Liên hệ

- Dạng dung dịch hoặc dạng bột

- Kích thước hạt 10 - 20 nm

- Bạc ở kích thước nano có khả năng diệt 650 loài vi khuẩn và virut nên được ứng dụng trong nông nghiệp trị nấm, bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Trong công nghiệp làm các vật liệu kháng khuẩn như nhựa, sơn, gạch, vải, cột lọc nước,.. kháng khuẩn.