Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

ỐNG SỨ LỌC NƯỚC/BẠC NANO KHÁNG KHUẨN

Đặc trưng kỹ thuật của ống sứ lọc nước kháng khuẩn:

- Chiều dài: ~200 cm

- Đường kính trong: ~ 30,5 cm

- Đường kính ngoài: ~ 50,7 cm

- Trọng lượng: 300-500 g

- Kích thước lỗ xốp: ~ 0,005 - 0,007 μm

- Hàm lượng bạc nano: ~ 300 - 350 mg/kg

- Tốc độ lọc: ~ 5 lít/h

- Hiệu suất diệt khuẩn: Ecoli và Coliform: ~ 100%

- Hiệu suất lọc: 100 m3/cột.

Liên hệ

Đặc trưng kỹ thuật của ống sứ lọc nước kháng khuẩn:

- Chiều dài: ~200 cm

- Đường kính trong: ~ 30,5 cm

- Đường kính ngoài: ~ 50,7 cm

- Trọng lượng: 300-500 g

- Kích thước lỗ xốp: ~ 0,005 - 0,007 μm

- Hàm lượng bạc nano: ~ 300 - 350 mg/kg

- Tốc độ lọc: ~ 5 lít/h

- Hiệu suất diệt khuẩn: Ecoli và Coliform: ~ 100%

- Hiệu suất lọc: 100 m3/cột.