Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Được cập nhật : 23-05-2018 07:13:17

 

          Thực hiện kế hoạch công tác; Chi Ủy, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” vào ngày 17/5/2018. Tại buổi báo cáo chuyên đề, TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Giảng viên Học viện cán bộ Tp. HCM đã cung cấp những bài học sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng cách mạng của Bác. Đây là một trong những hoạt động để tiếp nối các chuyên đề học tập về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Cán bộ CNVC của Trung tâm.

Tin liên quan