Tin tức - Sự kiện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

Tuyển dụng viên chức

Được cập nhật : 13-05-2020 23:29:49

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ

TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ BỨC XẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51/TB-VINAGAMMA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 05 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ BỨC XẠ,

 TRỰC THUỘC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2020

 

Căn cứ Thông báo số 192/TB-VNLNT ngày 05/05/2020 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2020;

Triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển dụng trong năm 2020 để kiện toàn công tác cán bộ, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2020 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng 10 viên chức cho Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ đối với các vị trí như sau:

  1. Phòng Vận hành máy Co-60: Tổng số 05 chỉ tiêu

- Vị trí Nhân viên vận hành máy chiếu xạ:               05 chỉ tiêu

  1. Phòng Vận hành máy EB: Tổng số 02 chỉ tiêu

- Vị trí Nhân viên vận hành máy chiếu xạ:               02 chỉ tiêu

  1. Phòng Hành chính - Kế hoạch: Tổng số 02 chỉ tiêu

- Vị trí Nhân viên Kế toán:                                                 01 chỉ tiêu

- Vị trí Nhân viên kỹ thuật:                                                01 chỉ tiêu

  1. Cơ sở chiếu xạ Đà Nẵng: Tổng số 01 chỉ tiêu

- Vị trí Nhân viên vận hành máy chiếu xạ:               01 chỉ tiêu

II. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo)

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân

- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng).

- 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Vị trí nhân viên kế toán tuyển nam hoặc nữ; tất cả cả vị trí còn lại chỉ tuyển nam.

2. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

3. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

4. Có phiếu đăng ký dự tuyển.

5. Có lý lịch rõ ràng.

6. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

7. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

8. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

9. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể:

Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển cụ thể cho từng vị trí xem chi tiết theo bảng đính kèm.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

+ Bắt đầu nhận hồ sơ kể từ ngày 06/5/2020.

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ vào ngày 04/6/2020.

 

 

 2. Lệ phí dự tuyển:

  Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 400.000 đồng/người.

 (lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ dự tuyển).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Hành chính – Kế hoạch, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ.

Số 202A Đường 11, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

          ĐT: 028.38975922.

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Thời gian xét tuyển sẽ thông báo tại Website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam http://www.vinatom.gov.vn và Website của Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ http://vinagamma.com.vn.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng liên hệ với: Ông Phạm Văn Huy - Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng, Viện NLNTVN; Số điện thoại: 024.39416346; Di động 0989.597.866 hoặc bà Đỗ Nữ Tú Tâm, Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế hoạch, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ; số điện thoại: 028.38975922.

Trân trọng thông báo./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Thành Cương

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DO ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN VÀO LÀM VIỆC

TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ BỨC XẠ,

TRỰC THUỘC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông báo số 51/TB-VINAGAMMA ngày 06/05/2020 của Trung tâm NC&TK CN Bức xạ)

TT

Tên đơn vị

Vị trí tuyển

Yêu cầu

Số lượng

Hình thức tuyển dụng

1

2

3

4

5

6

1

Phòng Vận hành máy Co-60

Nhân viên vận hành máy chiếu xạ Co-60

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 1 (A1) hoặc bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và được đào tạo về vận hành máy chiếu xạ, có kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ.

- Có sức khỏe tốt.

- Chức danh/ngạch: Kỹ sư (và tương đương)/ Kỹ thuật viên

05

Xét tuyển

2

Phòng Vận hành máy EB

Nhân viên vận hành máy chiếu xạ EB

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và được đào tạo về vận hành máy chiếu xạ, có kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ.

- Có sức khỏe tốt.

- Chức danh/ngạch: Nghiên cứu viên (và tương đương).

02

Xét tuyển

3

Phòng Hành chính – Kế hoạch

Nhân viên kế toán

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành phù hợp với vị trí.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán (ưu tiên đã từng làm việc trong các đơn vị hành chính – sự nghiệp).

- Có sức khỏe tốt.

- Ngạch: Kế toán viên trung cấp.

01

Xét tuyển

 

 

Nhân viên kỹ thuật

- Tốt nghiệp trung cấp thuộc chuyên ngành kỹ thuật.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có sức khỏe tốt.

- Chức danh/ngạch: Kỹ thuật viên.

01

 

4

Cơ cở chiếu xạ Đà Nẵng

Nhân viên vận hành máy chiếu xạ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và được đào tạo về vận hành máy chiếu xạ, có kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ.

- Có sức khỏe tốt.

- Chức danh/ngạch: Nghiên cứu viên (và tương đương).

01

 

                 

 

 

Tin liên quan