Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Chi tiết

VẢI/BẠC NANO KHÁNG KHUẨN

1. Giới thiệu chung

Nghiên cứu và phát triển các loại vải sợi gắn kết tác nhân kháng khuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, gia tăng sự chăm sóc sức khỏe. Nano bạc được biết đến là tác nhân kháng khuẩn hữu hiệu an toàn cho người và không gây độc cho môi trường. Đặc biệt, khi được chế tạo bằng kỹ thuật bức xạ, nano bạc có độ tinh khiết cao và sự phân bố kích thước hạt đồng đều. Nano bạc có thể gắn kết trên vải bằng cầu nối giữa nguyên tử bạc (Ag) với nhóm hyđroxi (─OH) trong cấu trúc xenlulo của vải. Nhờ đó, lưu giữ được hoạt tính kháng khuẩn qua nhiều lần giặt. Trung tâm VINAGAMMA đã áp dụng công nghệ bức xạ sản xuất được hai loại vải kháng khuẩn là Ag-nano/Cotton (C) và Ag-nano/Peco (P).

 2. Đặc trưng kỹ thuật

 • Hàm lượng nano bạc trên vải là 120-160 mg/kg
 • Kích thước hạt: 5-50 nm
 • Hiệu ứng kháng khuẩn > 99,9 % sau 60 lần giặt với các chủng vi khuẩn, kể cả vi khuẩn kháng thuốc tại bệnh viện như Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp, Enterobacter spp, Proteus, Provindencia spp, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus epidermidis…
 • Không gây kích ứng da
 • Khổ vải 1,40 m và 1,70 m

3. Ứng dụng:

 • May khẩu trang
 • May trang phục cho y, bác sĩ và bệnh nhân
 • Tấm trải giường bệnh viện
 • Các ứng dụng khác

Liên hệ

1. Giới thiệu chung

Nghiên cứu và phát triển các loại vải sợi gắn kết tác nhân kháng khuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, gia tăng sự chăm sóc sức khỏe. Nano bạc được biết đến là tác nhân kháng khuẩn hữu hiệu an toàn cho người và không gây độc cho môi trường. Đặc biệt, khi được chế tạo bằng kỹ thuật bức xạ, nano bạc có độ tinh khiết cao và sự phân bố kích thước hạt đồng đều. Nano bạc có thể gắn kết trên vải bằng cầu nối giữa nguyên tử bạc (Ag) với nhóm hyđroxi (─OH) trong cấu trúc xenlulo của vải. Nhờ đó, lưu giữ được hoạt tính kháng khuẩn qua nhiều lần giặt. Trung tâm VINAGAMMA đã áp dụng công nghệ bức xạ sản xuất được hai loại vải kháng khuẩn là Ag-nano/Cotton (C) và Ag-nano/Peco (P).

2. Đặc trưng kỹ thuật

 • Hàm lượng nano bạc trên vải là 120-160 mg/kg
 • Kích thước hạt: 5-50 nm
 • Hiệu ứng kháng khuẩn > 99,9 % sau 60 lần giặt với các chủng vi khuẩn, kể cả vi khuẩn kháng thuốc tại bệnh viện như Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp, Enterobacter spp, Proteus, Provindencia spp, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus epidermidis…
 • Không gây kích ứng da
 • Khổ vải 1,40 m và 1,70 m

3. Ứng dụng:

 • May khẩu trang
 • May trang phục cho y, bác sĩ và bệnh nhân
 • Tấm trải giường bệnh viện
 • Các ứng dụng khác