Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ

Research and Development Center for Radiation Technology
Ngôn ngữ
Liên hệ

Chứng chỉ

Chứng nhận hội viên VCCI
Chứng chỉ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Certificate
ISO 13485:2016 Certificate
Chứng chỉ ISO 13485:2016