Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ

Research and Development Center for Radiation Technology
Ngôn ngữ
Liên hệ
Dịch vụ
Dịch vụ chiếu xạ

  Áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2023 (chưa bao gồm 5% VAT)

  Lưu ý:

  • Trọng lượng được tính theo Gross
  • Tại cơ sở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh: Thùng nhôm của máy (Box) có kích thước: (68x48x90) cm, tương đương 0,29 m3, khối lượng hàng cực đại có thể nạp vào 01 Box là 150 kg.
  • Tại cơ sở Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng: Thùng nhôm của máy (Box) có kích thước: (61x45x90) cm, tương đương 0,24 m3, khối lượng hàng cực đại có thể nạp vào 01 Box là 150 kg.
  • Bốc xếp hàng chiếu xạ miễn phí (01 lần lên xuống hàng).
  • Khách hàng có thể gửi hàng vào kho lạnh của Trung tâm. Miễn phí kho lạnh cho trường hợp có thời gian gửi ngắn hơn 24 giờ; phí gửi hàng cho trường hợp lâu hơn 24 giờ là: 35.000 đồng/tấn/24 giờ, phí bốc xếp là 200.000 đồng/tấn.
  • Mức thu phí tối thiểu cho một lần xử lý là 4.000.000 đồng/lần xử lý (chưa bao gồm VAT 5%). Nếu phí xử lý lớn hơn mức giá trên thì mức thu phí sẽ tính theo lượng thực tế đã xử lý.
  • Đối với một số hàng hóa và liều chiếu khác giá xử lý sẽ được tính theo từng trường hợp cụ thể.

  Đối với DCYT: Áp dụng từ 01/04/2023, khuyến khích đóng thùng carton kích thước (46x44x32) cm.

  English CI

  CI tiếng việt