Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ

Research and Development Center for Radiation Technology
Ngôn ngữ
Liên hệ
Chào mừng kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) Chào mừng kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)

Các dịch vụ tại Vinagamma

Danh sách các dịch vụ chúng tôi đang cung cấp

Chức năng và nhiệm vụ

❖ Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ (viết tắt là VINAGAMMA) được thành lập theo quyết định số 159/QĐ-BKHCNMT, ngày 14 tháng 2 năm 2000 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm được thực hiện theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

❖ Trung tâm VINAGAMMA là đơn vị đi đầu cả nước trong Nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ Bức xạ và cung cấp dịch vụ chiếu xạ khử trùng các vật phẩm y tế và thanh trùng hàng thực phẩm. Trung tâm VINAGAMMA đang thực hiện dịch vụ chiếu xạ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và là địa chỉ tin cậy của khách hàng.

Tin tức

Những tin tức, hoạt động mới nhất của chúng tôi