Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ

Research and Development Center for Radiation Technology
Ngôn ngữ
Liên hệ

Dụng cụ vật tư y tế xử lí tiệt trùng trước khi đưa vào sử dụng.